Loading...
เทคโนโลยีหุ่นยนต์เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก หลายประเทศทั่วโลกได้มีการศึกษาทำการวิจัย รวมไปถึงการพัฒนาหุ่นยนต์ของตัวเองสู่ท้องตลาด

Meet Our Robots

Robot relay

Relay

 • Service robot
 • Height 920 mm
 • Weight 40.8 kg
See Detail
Robot nao

Nao

 • Presentation robot
 • Height 574 mm
 • Weight 5.4 kg
See Detail
Robot cofy

Cofy

 • Waiterdriod robot
 • Height 600 mm
 • Weight 15 kg
See Detail
Robot checkers

Checkers

 • Checkers robot
 • Height 20,000 mm
 • Weight 80 kg
See Detail
กลุ่มทรู ผู้นำโครงสร้างพื้นฐานทางด้านดิจิตัล พัฒนานวัตกรรมใหม่สู่ชีวิตดิจิตัลอย่างแท้จริงร่วมกับบริษัท Savioke ผู้ให้บริการ Relay หุ่นยนต์ส่งของอัตโนมัติจากอเมริกา ให้บริการหุ่นยนต์ส่งของอัตโนมัติในประเทศไทย ตอบโจทย์กลุ่มธุรกิจโรงแรม โรงพยาบาล คอนโด อพาร์ทเมนท์ โลจิสติกส์ และโรงงานผลิต

Visit us at our events!